top of page
PEMILU IPOJK FLAYER-02.jpg

2-12

Januari

13-14

Januari

14-16

Januari

17-23

Januari

Pendaftaran Paslon

IP OJK

Pengecekan Kriteria &

Persyaratan Paslon IP OJK

Publikasi Paslon

kepada Insan OJK

Kampanye Paslon 

kepada Insan OJK

24-25

Januari

26

Januari

29

Januari

30

Januari

Masa Tenang

Pemungutan Suara

Pelaksanaan Munas &

Penetapan Ketua Wakil Ketua

IP OJK 2020-2023

Publikasi Hasil Penetapan

Ketua & Wakil Ketua

IP OJK 2020-2023

bottom of page